Svetový deň modlitieb 2021

Svetový deň modlitieb 2021

„Stavajte svoj dom na pevnom základe!“ 

Pripravili kresťanské ženy z Vanuatu, 

piatok 5. marca 2021

Tak ako každý rok, aj tohto roku sme sa mali zúčastniť Svetového dňa modlitieb žien, ktoré je usporadúvané v našom meste vždy pod "strechou" jednej z našich denominácií. Žiaľ, teraz to pre súčasnú situáciu nie je možné. 

Ponúkame Vám preto linky na Bohoslužby, ktoré nahrali v rámci možností v niektorých cirkevných zboroch na Slovensku. Veríme, že sa k týmto modlitbám pripojíte. Modlíme sa za krajinu Vanuatu.

ECAV Kremnica

Košice BAPTIST - detské Bohoslužby

CZ ECAV Rimavská Sobota

Reformovaný zbor Tušice

Cirkev bratská Prešov

ECAV Modra

Ak máte záujem prispieť na zbierku: 

č. ú: SK25 0900 0000 0000 1148 5517, do poznámky zadajte  Ekuména Trebišov a skratku cirkvi.

V tomto roku chceme podporiť projekt: 

Budovanie rozvoja vodcovských schopností (Vzdelávací kurz pre 200 mladých žien) –
Kristova Cirkev -  Spoločenstvo kresťanských žien.

Z Vašu ochotu dávať aj v ťažkých časoch Vám ďakujeme. 

Ženy z SDM Trebišov.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.