Biblická hodina

Biblické hodiny dospelých

Biblické hodiny dospelých bývajú v Trebišove v utorok o 18. hodine v zborovej miestnosti nášho kostola alebo v kancelárii farského úradu. Od septembra 2019 sme čítali Evanjelium podľa Jána. Vo februári sme skončili na 16. kapitole. Po covidovej prestávke sme pokračovali koncom mája. Do letných prázdnin sme Jánovo evanjelium ukončili. Od septembra čítame List Rímskym. 

Sečovská biblická hodina sa v roku 2019 schádzala spočiatku v Albinove v stredu o 16. hodine. So začiatkom nového školského roka sme sa presunuli do Trebišova. Na prelome februára a marca 2020 sme naše biblické stretnutia prerušili. Tak, ako v Trebišove, i tu sme sa do krúžku biblistov vrátili koncom mája. Vrátili sme sa aj späť do Sečoviec. Ostávame pri strede, ale začíname skôr. O 15.30 hod. a na inom mieste. Nájdete nás v modlitebni Reformovanej cirkvi v Sečovciach. Práve čítame Prvú knihu Samuelovu. 

-------------

Biblická hodina

- v Trebišove: v utorok večer o 18.00 hod. v zborovej miestnosti kostola

- v Sečovciach. v stredu popoludní o 15.30 hod. v Reformovanej modlitebni



Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.