Pozývame vás

Pozývame vás

Pravidelné zborové aktivity počas týždňa


Dátum

Aktivita

Čas

Miesto

Nedeľa, 18.7.2021

7. nedeľa po Sv. Trojici

Hlavné služby Božie 

Výročný zborový konvent 

za rok 2020


10.00 hod.


Trebišov

Štvrtok, 22.7.2021

Večerné služby Božie

18.00 hod.

Trebišov

Nedeľa, 25.7.2021

8. nedeľa po Sv. Trojici


Hlavné služby Božie

8.00 hod.

10.00 hod.

Sečovce

Trebišov

Nedeľa, 1.8.2021

9. nedeľa po Sv. Trojici


Hlavné služby Božie

8.00 hod.

10.00 hod.

Sečovce

Trebišov


1Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i účastník slávy, ktorá sa má zjaviť: 2Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale ochotne. 3Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu, 4a keď sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. 

5Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 6Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. 7Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 

                                                                                                                                                  1. list Petra 5, 1 - 7


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.