7. list z kostola

7. list z kostola

 Nový rok 2021 – video pozdrav, 30.12.2020

Počas vianočných sviatkov sme mali možnosť sledovať služby Božie v prenosoch televízie a rozhlasu. Tieto prenosy som prijal ako náhradu riadnych Bohoslužieb v našom zbore. Preto som nepísal ani list z kostola. Počas Vianoc sme pripravili len krátky video pozdrav. Ten je zverejnený na internetových kanáloch zboru.

Na prelome rokov, ale neboli žiadne verejne prenosy. Dali sa vidieť len služby Božie z rôznych cirkevných zborov prostredníctvom internetu. Aj teraz sme v našom zbore pripravili len video pozdrav. Ak máte prístup k internetu, tak si ho môžete nájsť prostredníctvom zborovej stránky www.trebisov.ecav.sk.

Písomnú podobu zamyslenia vám ponúkam v tomto liste.


Lukáš 5, 1 – 11                                                               Nový rok 2021 – video pozdrav, 30.12.2020

1Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. 2A uzrel dve lode pri jazere; rybári už vystúpili z nich a prali siete. 3Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. 4Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! 5Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. 6Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. 7I dali znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. 8Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. 9Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili; 10podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. 11Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.

            Na brehu Genezaretského jazera je veľmi veľa ľudí. Tento dav sa zhromaždil, aby sa stretol s Pánom Ježišom. Ten učí o Božom kráľovstve. Ľudia sa na seba tlačia. Počúvajú Božie slovo. Napriek tomu frmolu a zhonu je tu ale aj niekoľko mužov, ktorí sa venujú svojej normálnej dennej práci. Sú to rybári, ktorí sa boria zo svojimi starosťami a prežívajú svoj životný príbeh. Práve sa vrátili z nočného lovu. Triedia niekoľko máličko ulovených rýb, opravujú a čistia siete, možno robia bežnú údržbu svojich lodí. Nie je vôbec podstatné, čo robia. Nemusí nás to zaujímať.

Napokon netrápi to ani tých ľudí, ktorí sa sústreďujú na Pána Ježiša. Na brehu jazera sú predsa kvôli Nemu. Nesledujú rybárov, ale počúvajú Božie slovo. Pán Ježiš sa tiež venuje najmä zástupu.

Jeho pozornosti ale dnes neunikol jeden konkrétny človek. Môžeme predpokladať, že nie je v zástupe poslucháčov. Pán Ježiš vtedy zbadal dve lode. Jedna z nich patrila Šimonovi. Predstavujem si, že Šimon sa spolu so svojimi spoločníkmi rybármi venoval svojej práci. Zrejme sa netlačil v tom dave, ktorý počúval Božie slovo. Niekto môže povedať, že Šimon si pozornosť Pána Ježiša ani nezaslúži. Prečo by sa ním Boží Syn zapodieval, keď Ho obklopujú desiatky, možno stovky sústredených poslucháčov. A tento Šimon si opravuje siete. Táto situácia sa môže podobať na rôzne chvíle aj v našich životoch. Máme príležitosť počúvať Božie slovo, ale mi ju radšej necháme iným. Dnes nejdem do kostola. Mám ešte nejakú prácu. Mám ešte nejaké povinnosti, možno sa mi len nechce a radšej si nájdem inú pohodlnejšiu zábavku. Mnohí si myslia, že si nezaslúžia Božiu pozornosť. Žijem si svoj život. Možno tak ako vtedy Šimon. Denne zápasím. Niekedy vyhrávam, niekedy prehrávam. Z času na čas si spomeniem aj na Pána Boha, no do svojho životného príbehu Ho veľmi nezaťahujem. Nemusím sa tlačiť v dave. Nemusím Ho počúvať. Iste by mi Pán Boh aj tak niečo vytkol.

Na druhej strane, by som ale predsa občas potreboval Božie usmernenie, Božiu pomoc, či potešenie. Kresťania často hovoria o odpustení. Vraj to je celkom dobrý spôsob nápravy rôzneho zla. Možno je toto cesta pomoci. 

Všimnime si dnes Šimona lepšie. Vtedy nebol v kostole. Či presnejšie - nebol medzi tými, ktorí počúvali Božie slovo. Pre Pána Ježiša ale preto nebol neprijateľný, či dokonca odporný. Pán Ježiš si ho našiel. Prišiel k nemu bližšie. Oslovil ho, vystúpil na jeho loďku a poprosil ho aby máličko odrazil od brehu. Tak Boží Syn nenásilne a jemne vstúpil do Šimonovho pracovného dňa. Dokonca vstúpil do jeho životného príbehu. Pán Ježiš sa posadil a z loďky učil zástupy. Šimon už asi prerušil svoju prácu. Nemohol pokračovať, veď mal na lodi cudzieho muža a okolo stáli ľudia, ktorých by asi svojim pracovným šramotením rušil. Zrazu na jeho lodi a najmä v jeho živote znelo Božie slovo. Šimon si zrejme sadol a počúval. Možno aj premýšľal nad tým, čo počul.

Pravdou ale môže byť aj to, že Šimon myslel na nepodarený nočný lov. Trápilo ho, že nemá ryby. Nemá, čo predať. Čo teraz dá jesť svojej rodine? Nikde v Písme nečítame o tom, že by Šimon hovoril Pánovi Ježišovi o svojej starosti. Čo je koho do toho? Boží Syn ale dobre pozná nie len Šimonove, ale aj naše potreby.

Dobre vedel o neúspechu nočného lovu i o tom, čo to pre rybára Šimona znamená. Pán Boh má riešenie. V rôznych starostiach života ponúka pomoc. V evanjeliovom príbehu Šimonovi. V skutočnom životnom príbehu aj nám. Pán Ježiš vstupuje aj do loďky môjho, či tvojho života. Vtedy poprosil Šimona: Pusť ma do svojho člna. V Biblii čítame, že Pán Ježiš stojí aj neďaleko nás a klope aj na naše dvere. Šimon Mu dovolil vojsť na palubu. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. (Zjav 3, 20)

Šimon otvoril Božiemu Synovi dvere svojho života, keď Ho poslúchol. Odraz na hlbinu. Skúsený rybár vedel, že to nemá zmysel. No, na Tvoje slovo spustím siete.

Pán Boh vstupuje aj do našich možno beznádejných situácii. Možno si myslíme, že nám už nič nepomôže. Žiadny nový pokus, žiadne nové odrazenie nemá cenu, či zmysel. Odraz na hlbinu. Niekedy sa zdá, akoby nás Pán Boh posielal tam, kde sme už svojou silou a svojimi schopnosťami neuspeli. Pán Ježiš nás ale do ničoho nenúti. Sami sa musíme rozhodnúť. Sami to musíme skúsiť. Pán Ježiš nám radí. Odraz na hlbinu. Nanovo nás posiela tam, kde už sami nevieme ako ďalej. Naše siete sú prázdne, keď nám chýba pochopenie, súcit, pomoc blížnemu, či keď nám veľakrát chýba to najvzácnejšie. Pokoj a láska v rodine.

Šimon po nočnom love nemal ryby. Jeho sieť je prázdna. Čo dnes dá svojim deťom? Šimonova rybárska sieť môže byť obrazom nášho vnútra. Nie vždy sme svojim správaním úspešní na mori vzťahov. Vraj, čo človek rozsieva, to bude aj žať. Rozsievame tak, aby sme do svojej siete zachytávali ryby? Máme čo ponúknuť svojej rodine? Alebo sme vo svojich vzťahoch chladní? Nie sú aj naše siete prázdne? Naše ženy a deti trpia hladom. Potrebujú povzbudenie, potrebujú milé slovo, potrebujú objatie. To sú prejavy prijatia, pochopenia a lásky.

Odraz na hlbinu. Nevládzeme. Niekedy sme svojim milovaným ublížili až tak, že sa nám už nechce vrátiť na more. Myslíme si, že nemá zmysel rozhovor. Nemá cenu stretnutie. Ponúknutie odpustenia, či prosba o odpustenie sú zbytočné. Dieťa si nevie nájsť cestu k rodičovi. Rodič nemá pekného slova pre nepodareného potomka. Pocit zbytočnosti akejkoľvek námahy má aj Šimon. Dáva ale aj šancu malej iskričke nádeje. Celú noc sme sa namáhali a nič sme neulovili. Ale na Tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zachytili veľké množstvo rýb. Až sa im siete trhali.

Rybárom sa oplatilo vrátiť na more. Šimonovi sa oplatilo poslúchnuť Toho, ktorý na brehu Genezaretského jazera vyučoval zástupy.

Šimon poslúchol radu Božieho Syna a zbohatol. Keď dal na Jeho slovo získal dvojnásobne. V hmotnej rovine dosiahol obživu. V oblasti duchovnej dosiahol novú kvalitu života. Som hriešny človek. Toto jeho poznanie musí byť aj naším vyznaním. Vo svojej reakcii na Božie slovo a konanie ale musíme byť opatrnejší ako Šimon. Odíď odo mňa, Pane. Toto zvolanie nebolo práve najrozumnejšie. Veď keby vtedy Pán Ježiš od Šimona odišiel, hriešny rybár by sa stratil vo svojich vinách a isto by zahynul.

Som hriešny človek. Toto vyznanie hriešnosti bolo pre Pána Ježiša rozhodujúcejšie. Neodišiel zo Šimonovho života. Povedal mu: Odteraz budeš rybárom ľudí. Šimon, keď sa vrátil na breh, všetko nechal tak a nasledoval Pána Ježiša. To znamená, že už sa nevrátil do starých životných koľají. Už sa nevrátil k svojmu doterajšiemu spôsobu života. Rozhodol sa. Vybral si zmenu. V dive bohatého lovenia rýb našiel uistenie o Božej milosti a začal nový život.

Začíname nový rok. Prajeme si, aby bol pokojnejší ako ten minulý. Pokoj ale nájdeme len tam, kde vládne odpustenie. Šimon vtedy po nočnom love nemal ryby. Čo mohol dať svojim blízkym? Na slovo Pána Ježiša sa ale vrátil na more. Tam našiel obživu aj nový život.

Keď sú aj naše siete niekedy prázdne, keď v našich vzťahoch k niektorým ľuďom chýba láskavé prijatie, je čas vrátiť sa tam na hlbinu. Tam do mora konfliktu. Tam, kde do temnoty hriechu už môže zasvietiť len svetlo betlehemskej hviezdy. To je svetlo Božej milosti. To je ponuka aj prijatie odpustenia. Viete si predstaviť, že by ste dnes, alebo zajtra zavolali niekomu, kto vám ublížil?

Pán Ježiš nás do ničoho nenúti.

Pán Ježiš nám radí. Odraz na hlbinu. Šimon Ho vtedy poslúchol.

                                                                                                                                     Amen


                        S úctou a pozdravom

                                                                                              Marek Semko, 

                                                                                               evanjelický a. v. farár v Trebišove

           

      V Trebišove, dňa 31. decembra 2020

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.