Cirkevný príspevok na rok 2021

Cirkevný zbor je viazaný dlhodobými záväzkami, ktoré potrebuje pravidelne uhrádzať.

Za tým účelom je každému členovi našej cirkvi cirkevným právnym predpisom uložená povinnosť uhradiť cirkevný príspevok (predtým: cirkevná daň) v tom cirkevnom zbore, kde je evidovaný. 


V našom CZ ECAV Trebišov bol na výročnom zborovom konvente za rok 2020 

(v nedeľu 18.7.2021) zvýšený cirkevný príspevok na rok 2021 

z doterajších 10.-€               na 20,- €     za člena cirkevného zboru na rok 

(alebo 1,66 € na mesiac).


Cirkevný príspevok môžete zaplatiť (naraz celú sumu, alebo si ho môžete rozdeliť na viac splátok) 

v hotovosti zborovým pokladníčkam. 

V Trebišove sestre Jane Hybenovej a v Sečovciach sestre Elene Leškaničovej

alebo bankovým prevodom na zborový účet číslo: 

IBAN: SK67 5200 0000 0000 0516 7301 s informáciou pre prijímateľa, 

že ide o cirkevný príspevok.

Napríklad: CP 2021, rod. Pokojná (cirkevný príspevok za rok 2021, rodina Pokojná)

alebo pomocou mobilnej aplikácie vašej banky zosnímaním QR kódu.

Po zosnímaní QR kódu je potrebné doplniť sumu a informáciu pre prijímateľa.


Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.